Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari-episode-3-